Inspectie

Een brug of sluis is een belangrijke verbindende factor die het verkeer van A naar B leidt. Bovendien biedt het ons bescherming tegen het water. Het controleren en inspecteren van de huidige staat van de brug of sluis is van fundamenteel belang.

Bruggen en sluizen worden ontworpen en gemaakt om lang mee te gaan. Om deze zekerheid te kunnen waarborgen is het van groot belang dat ze regelmatig worden geïnspecteerd. Wat is de staat van een brug? Is er onderhoud nodig, en zo ja wanneer? Belangrijke vragen waar wij u antwoord op kunnen geven.

Zo nu en dan wordt er een nieuwe brug opgeleverd, echter dateren de meeste civiele bouwwerken uit de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. Ondertussen is het verkeer, en met name de hoeveelheid, erg veranderd. Het is daarom cruciaal dat we de staat van een brug of sluis goed in de gaten houden en regelmatig inspecteren, om te controleren of ze de toenemende drukte aankunnen.

Dit kunt u van ons verwachten:

  • Inspecteren van mechanische en elektrische installaties van bruggen en sluizen;
  • Vaststellen van de technische staat en levensduur t.b.v. instandhouding van objecten;
  • Het voorstellen en uitbrengen van een advies m.b.t. herstelmaatregelen;
  • Opstellen van kostenramingen voor herstelwerkzaamheden;
  • Uitvoeren van gerichte technische inspecties n.a.v. optredende storingen / problemen