Contractvoorbereiding

Onze jarenlange ervaring praktijkervaring met technische projecten heeft ons veel beleidsmatige en vakinhoudelijke kennis opgeleverd.

We weten hoe begrotingen in elkaar steken, hoe een raad geïnformeerd moet worden en hoe we draagvlak kunnen creëren voor een nieuw project.

Om een aanvraag van een opdrachtgever zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat vooraf wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van diverse partijen zijn. Een goede contractvoorbereiding staat garant voor een goede doorloop van processen zoals aanbesteding en uitvoering.

Kortom, we weten wat er nodig is. We snappen dat een plan er niet alleen goed uit moet zien op papier, de uitvoerende partijen moeten ook weten waar ze aan toe zijn. Wij adviseren, ondersteunen en denken alvast een stap vooruit tijdens het planvormingsproces zodat alles op rolletjes blijft lopen.

Dit kunt u van ons verwachten:

  • Opstellen van vraagspecificaties en technische programma’s van eisen (PVE) voor geïntegreerde contracten (UAV-gc);
  • Opstellen van bestekken en werkomschrijvingen t.b.v. renovatie- en nieuwbouwprojecten;
  • Opstellen van contracten t.b.v. regulier preventief onderhoud en storingswachtdiensten voor arealen van 2 tot 30 objecten;
  • Voorbereiding en begeleiding van aanbestedingen.