Advisering

Wij bieden constructief- en technisch advies met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid. TAS biedt u een compleet adviseringspakket wat resulteert in een optimale toepasbaarheid voor de uitvoerende partij.

Het doel van onze technisch inhoudelijke bijdrage aan uw project is een stukje ontzorging. We helpen u bij het opstellen van plannen en kostenramingen, voeren risico-inventarisaties uit en adviseren u over het beheer en behoud van bruggen en sluizen. Onze advisering betreft de gehele levenscyclus van een project, van contractvoorbereiding tot instandhouding.

Dit kunt u van ons verwachten:

 • Opstellen meerjaren onderhoudsplannen en kostenramingen;
 • Variantenstudies t.b.v. de mogelijkheden van renovatie van objecten en het voldoen aan geldende wet- en regelgeving;
 • Ontzorgen van opdrachtgevers (Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat) m.b.t. het beheer, instandhouding en onderhoud van de beweegbare kunstwerken;
 • Opstellen risico-inventarisaties volgens de Machinerichtlijn voor het veilig gebruik en bediening van de objecten;
 • Advies t.a.v. beheersmaatregelen;
 • Bepalen van uitgangspunten en functionaliteit van veiligheidsbesturingen voor het bedienen van bruggen en sluizen;
 • Upgrading van (monumentale) bruggen en sluizen t.a.v. (constructieve) veiligheid en functionaliteit;
 • Bouwteampartner namens opdrachtgever of opdrachtnemer in multidisciplinaire ontwerpopgaven en bij de realisatie daarvan;
 • Advisering van beheerders bij de aanleg en inrichting van afstandbediening voor bruggen en sluizen;
 • Advisering bij CE-markeringstrajecten van bruggen en sluizen;
 • Opstellen van (standaard) programma’s van eisen (PvE) voor objectbeheerders voor een integraal en duurzaam te onderhouden areaal.